اطلاعات تماس
Phone
55818191 21 0098
55637500 21 0098
55156443 21 0098

Fax
55156444 21 0098

Cell Phone

email
Head Office Tehran،
Address: Central Avenue - Tehran 15 June - After Market smiths - No. 412

Offices and Agencies

Office / Branch Central Store (Head Office)

Specifications

  • :
  • Central Store
  • Address:
  • Address: Central Avenue - Tehran 15 June - After Market smiths - No. 412

  • :
  • ۵۵۸۱۸۱۹۱ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۵۵۶۳۷۵۰۰ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۵۵۱۵۶۴۴۳ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :
  • ۵۵۱۵۶۴۴۴ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :

 ولی امانی
 مدیریت
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۵۵۸۱۸۱۹۱
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۵۵۱۵۶۴۴۴
 

Address

Office / Branch Factory

Specifications

  • :
  • Factory
  • Address:
  • Tehran - Shams Abad Industrial Boulevard - sarvestan - Boulevard Mahestan - Roses 4 - jewel nylon

    Address